Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURS KOMPUTEROWY ECDL”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU KOMPUTEROWY ECDL w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „ABSOLWENT – PRACA – STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 8/A/PFRON/M/2020, data: 03.08.2020

zapytanie ofertowe