Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych

Opis Projektu

Od 1 czerwca 2018 do 31.05.2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych”. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 96 os. niepełnosprawnych do 29 roku życia. Projekt skierowany jest dla osób należących do grupy NEET należącą do kategorii biernych zawodowo, nie kształcących się i nie szkolących, w tym 46K i 50 M ., biernych zawodowo.

Projekt realizowany będzie na terenie powiatu zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego, m. Częstochowy, kłobuckiego, będzińskiego, Sosnowiec i Dabrowa Górnicza. Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem doradcy zawodowego(1920h,śr.20/h na BO),w zakresie IPD(960h,śr.10h/BO)trenera zatrudnienia wspieranego (2880h,śr.30h/BO), psychologa(30BO , 120h śr.4h/BO), asystenta osoby niepełnosprawnej (30BO/ 1500h wsparcia śr. 50h/BO).

Rekrutacja do projektu:

I tura 01.06.2018-30.09.2018 II tura 01.04.2019 – 31.07.2019W ramach projektu oferujemy wsparcie, m.in.:

staże zawodowe
szkolenia zawodowe
zatrudnienie subsydiowane

II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, że od 01.04.2019 r. rozpoczynamy II turę rekrutacji do projektu ,,Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych”

Zapraszamy wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 29 r. ż. należących do grupy NEET (nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu, biernych zawodowo) zamieszkujące powiaty woj. śląskiego:

W ramach projektu oferujemy wsparcie, m.in.:

częstochowski i m. Częstochowa
kłobucki
zawierciański
myszkowski
będziński
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

Kontakt  do Inspektora Ochrony Danych:  iod@miir.gov.pl, oraz   wpietras@stowarzyszenie-klucz.pl