Harmonogram realizacji wsparcia ,,Agencja Zatrudnienia Osób Młodych w Powiecie Olkuskim” – styczeń 2020

Realizacja projektu ,,Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych” w ramach PO WER z EFS Okres: 01.06.2018 – 31.05.2020 Obszar: powiaty częstochowski i miasto Częstochowa, zawierciański, myszkowski, kłobucki, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i będziński. Cel: aktywizacja zawodowa osób należących do kategorii NEET (biernych zawodowo do 29 r.ż. nie uczestniczących w szkoleniu i kształceniu)   z orzeczeniem o niepełnosprawności. Beneficjenci ostateczni: 96 osób. W ramach projektu realizowane są staże i szkolenia zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, wsparcie doradców zawodowych, trenerów zatrudnienia wspieranego i asystentów osoby niepełnosprawnej

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ – Styczeń 2020 w ramach Projektu „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych w Powiecie Olkuskim”

Harmonogram styczeń