Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”

32-310 Kolbark, ul. Źródlana 3
tel/fax 032/647 80 50
e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

NIP 637-20-01-588
REGON 356711857
KRS 0000160271

Inspektor Danych Osobowych
Marzena Jurczyk
iod@stowarzyszenie-klucz.pl

Rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
22 8450 0005 0000 0000 6738 0001

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oddział w Pałecznicy

32-209 Pałecznica, ul. św. Jakuba 11
tel./fax 41 384 80 37
e-mail: palecznica@stowarzyszenie-klucz.pl

NIP 682-174-02-73
REGON 121150250
KRS 0000349258

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku

32-310 Kolbark, ul. Źródlana 3
tel/fax 032/647 80 50
e-mail: sds@stowarzyszenie-klucz.pl
www.stowarzyszenie-klucz.pl