Ogłoszenie o naborze ofert na usługi wsparcia wizerunkowego w powiecie miechowskim / olkuskim w trybie rozeznania rynku

W ramach projektu ,,KLUCZ do sukcesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiatach olkuskim, miechowskim i proszowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego ,,KLUCZ” Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze (Zamawiający) ogłasza zapytanie na wykonawcę usług wsparcia wizerunkowego dla uczestników projektu w Miechowie

WSPARCIE WIZERUNKOWE DLA MAKSYMALNIE 36 OSÓB:

 obejmujące usługi fryzjerskie:

– mycie

-strzyżenie

– zabiegi pielęgnacyjne dla włosów

– farbowanie (w zależności od długości włosów, 1 kolor)

– podcinanie końcówek

– upięcie, kręcenie włosów, prostowanie

– inne usługi nie wykraczające poza ustaloną cenę dobrane indywidualnie
do potrzeb uczestnika

obejmujące usługi kosmetyczne:

– oczyszczanie twarzy

– makijaż podstawowy

– henna brwi

– manicure hybrydowy/ żelowy

– pedicure

– depilacja (nie wykraczająca poza ustaloną cenę)

– peeling

– zabiegi pielęgnacyjne na twarz, dłonie i paznokcie

– inne usługi nie wykraczające poza ustaloną cenę dobrane indywidualnie
do potrzeb uczestnika

– obejmujące usługi barbera – w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z usługi Barbera – Zamawiający skieruje klienta do osoby posiadającej kwalifikacje do wykonywania usług barberskich)

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE ŚWIADCZENIEM USŁUG MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA:

  1. Jedna instytucja musi świadczyć usługi zarówno fryzjerskie jak i kosmetyczne, bądź zlecić jedne z nich instytucji zajmującej się stricte jedną dziedziną.
  2. Osoby zaangażowane w realizacje zadania muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie (oświadczenie)
  3. Instytucja musi świadczyć usługi na terenie powiatu miechowskiego lub olkuskiego
  4. Świadczone usługi powinny odbywać się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w tym w związku z pandemią -COVID 19 i standardem świadczenia usług w danej dziedzinie

Oprócz wyżej wymienionych wymogów, głównym kryterium wyboru instytucji będzie cena w przeliczeniu na 1 klienta (C = 100%)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia wszystkich ofert, które przekroczą szacowaną kwotę zamówienia. Szacowana kwota zamówienia zostanie przedstawiona po rozstrzygnięciu postępowania.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty (najniższa cena) zostanie podpisana umowa
z wykonawcą na realizację usług fryzjersko – kosmetycznych dla maksymalnie 36 osób.

Termin składania ofert:  17.11.2020 r.(godz. 00.00)

Przewidywany okres świadczenia usług: grudzień 2020  – luty 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2020 r.

Do wzięcia udziału w postępowaniu niezbędne będą dokumenty:

  1. Formularz ofertowy

 

 

Dokumenty prosimy składać w terminie: w siedzibie Stowarzyszenia „KLUCZ” lub wysyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”  Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze