1. Realizacja projektu „Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark – Pałecznica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Dz. 6.1.1 w latach 2013-2014. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamieszkują teren powiatu olkuskiego lub proszowickiego. W projekcie przewidziano szkolenia zawodowe, staże zawodowe, doradztwo zawodowe, wsparcie trenerów zatrudnienia wspieranego, udział w spotkaniach integracyjnych oraz przewidziano możliwość korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do internetu.

    www.casz.stowarzyszenie-klucz.plLink otwiera się w nowym oknie

  2. Realizacja projektu „Spółdzielczość uczniowska -pomysł na aktywność obywatelską” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany w partnerstwie z włoską organizacją Federazione Trentina della Cooperazione od maja 2013 do maja 2014. Projekt zakłada wyłonienie 40 uczniów w 4 szkołach i przygotowaniu ich do bycia liderem i prowadzenia 4 spółdzielni uczniowskich, które będą trwałym efektem projektu i po jego zakończeniu będą  realizować działania na rzecz społeczności lokalnych. Działania w projekcie opierają się na nauce młodzieży  konstruowania i wdrażania  projektów: ekonomicznego, edukacyjnego, społecznego. W każdej szkole będzie prowadzony sklepik ze zdrową żywnością, który będą prowadzić uczniowie – członkowie spółdzielni uczniowskiej na przerwach pomiędzy lekcjami.

    www.su.stowarzyszenie-klucz.plLink otwiera się w nowym oknie

  3. Realizacja projektu „Praca szyta na miarę” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany od marca 2013 do marca 2014.

    www.pracaszytanamiare.stowarzyszenie-klucz.pl