1. Realizacja projektu „Szansa na lepszy start” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany od stycznia 2014 do marca 2017. W wyniku działań informacyjno-promocyjnych oraz dwuetapowego procesu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób niepełnosprawnych w każdym okresie realizacji projektu (średnio po 15 z każdego województwa) . Projekt będzie realizowany na obszarze 4 województw (małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie). W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
  • Analiza potrzeb szkoleniowych,
  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Grupowe poradnictwo zawodowe,
  • Indywidualne wsparcie trenera pracy,
  • Zajęcia aktywizacyjne,
  • Warsztaty psychologiczne,
  • Grupa wsparcia,
  • Kursy zawodowe
  • Szkolenie własne trenera pracy,
  • Zatrudnienie beneficjenta,
  • Monitoring zatrudnienia;
  • Poszukiwanie ofert pracy;

  W ramach projektu zostanie utworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego beneficjenta ostatecznego. Prace przy realizacji projektów stowarzyszenie opiera na społecznej działalności swoich członków i wolontariacie, dzięki czemu pozyskane pieniądze w całości są wykorzystywane na jego statutową działalność i pomoc społeczną.