1. Realizacja projektu KOMPETENTNI NIEPEŁNOSPRAWNI w ramach XV konkursu PFRON. Okres: 01.04.2015 – 31.03.2017. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie,dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Beneficjenci ostateczni: 120 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy, w wyniku którego zakładano zatrudnienie 48 osób na okres min. 6 miesięcy – wskaźnik rezultatu 129% (62 osoby niepełnosprawne). Beneficjenci korzystali z indywidualnych i grupowych form wsparcia, kursów
    i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane w oparciu o Indywidualne Plany Działania