1. Realizacja projektu CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach POWER EFS. Okres: 1.07.2016–31.05.2018. Obszar: powiat zawierciański, częstochowski oraz miasto Częstochowa. Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osóbmłodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Beneficjenci: 96 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy. Beneficjenci korzystali z indywidualnych form wsparcia oraz kursów/staży zawodowych w oparciu o Indywidualne Plany Działania
  2. Realizacja projektu MIEJSCE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ „MASZ KLUCZ” w ramach POWER EFS. Okres: 01.09.2016 – 31.08.2018.Obszar: powiat olkuski i miechowski. Cel: aktywizacja zawodowa 100 osób niepełnosprawnych 30+. Beneficjenci: 100 osób niepełnosprawnych w wieku 30+. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy. Beneficjenci korzystali z indywidualnych form wsparcia oraz kursów/staży zawodowych w oparciu o Indywidualne Plany Działania. Projekt oferuje doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej