Realizacja projektu „Ośrodek Zacisze – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze”

 

Projekt „Ośrodek Zacisze – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Okres realizacji: 02.01.2018 – 31.12.2020.

 

Cel Projektu: aktywizacja społeczna 90 niesamodzielnych seniorów 60+. W ramach projektu realizowane są zajęcia w ramach pracowni: kulinarnej, fizjoterapeutycznej, arteterapii, muzykologii i choreoterapii oraz komputerowej. Wsparcie udziela również psycholog, a do dyspozycji seniorów jest również pokój odpoczynku oraz świetlica.

 

Dofinansowanie: 1 704 750,85 PLN