Realizacja projektu „Ośrodek Zacisze – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze”

Realizacja projektu „Ośrodek Zacisze – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze” w ramach EFS Okres: 02.01.2018 – 30.11.2020. Cel: aktywizacja społeczna 90 seniorów z terenu gminy Klucze. W ramach projektu realizowane są zajęcia w ramach pracowni: kulinarnej, fizjoterapeutycznej, arteterapii, muzykologii i choreoterapii oraz komputerowej. Wsparcie udziela również psycholog, a do dyspozycji seniorów jest również pokój odpoczynku oraz świetlica.