Realizacja projektu PRACA BEZ BARIER

Realizacja projektu PRACA BEZ BARIER w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” 4/2017 PFRON. Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2021. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście 40 osób niepełnosprawnych projektu na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. Beneficjenci ostateczni: 108 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci korzystają z indywidualnych i grupowych form wsparcia, kursów i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane w oparciu o Indywidualne Plany Działania