Zapytanie na usługi wsparcia wizerunkowego w ramach projektu współfinansowanego z EFS ,,KLUCZ do sukcesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiatach olkuskim, miechowskim i proszowickim”

Zapytanie powiat proszowicki