Zapytanie ofertowe – audyt projektów

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektów.

Usługę należy wykonać w terminie  15 kwiecień –  19 kwiecień 2024r w siedzibie Zamawiającego tj. Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze. Nie ma możliwości przesyłania bądź dostarczania dokumentów do Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w biurze Wnioskodawcy tj. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”, ul. Źródlana 3, 32-310 Kolbark osobiście, listem poleconym, lub za pośrednictwem kuriera. Termin składania ofert upływa dnia 27 marca 2024 r. o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty
do Wnioskodawcy.

Szczegóły w załącznikach:

wzór umowy zapytanie ofertowe audyt