ZAPYTANIE OFERTOWE NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM B1 – NR 3/A/II/PFRON/S/2023

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „ JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM B1” w wymiarze min. 40 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania:

3/A/II/PFRON/S/2023

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1

ZAPYTANIE OFERTOWE KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM B1