Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie”Kurs języka angielskiego poziom B1″

ZAPYTANIE OFERTOWE KURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 nr 6

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURSU J. ANGIELSKIEGO POZIOM B1”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 2 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 6/A/PFRON/S/2022, data 03.06.2022.