Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektów 1/audyt/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektów:

– 1 nr ZZO/000306/06/D z dnia 6 kwietnia 2020r. i Aneksu nr 2 z 16 maja 2022r. pn. „Klucz do samodzielności”,

– 2 nr ZZO/000347/06/D z dnia 22 kwietnia 2021r. i Aneksu nr 1 z dnia 16 maja 2022r. pn. „Praca Bez Barier II”,

– 3 nr ZZO/000413/06/D z dnia 16 maja 2022r. pn „Droga do sukcesu”

– 4 nr ZZO/000431/06/D z dnia 2 czerwca 2022r. pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – sukcesem włączenia społecznego w powiecie olkuskim”

Typy projektów 1-3: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego Typ projektu 4: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

 

Termin składania ofert upływa: 27.02.2023r.

 

Szczegóły w załącznikach

Zapytanie ofertowe 1.audyt.2023

zapytanie ofertowe – załączniki w wersji edytowalnej

rozstrzygnięcie postępowania 1.audyt.2023