Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzanie „Kursu języka angielskiego poziom B1”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURSU J. ANGIELSKIEGO POZIOM B1”. ” w wymiarze min. 60 godzin szkoleniowych – dla 2 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 6/A/PFRON/S/2022, data 02.02.2022.

ZAPYTANIE OFERTOWE KURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 nr 6