Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie „Kurs Drona NSTN-06 ” nr postępowania 8/A/PFRON/S/2022

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURSU DRONA NSTS – 06”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 8/A/PFRON/S/2022, data 05.08.2022.

ZAPYTANIE OFERTOWE KURS DRONA NSTS -06

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO „KURS DRONA NSTS -06”