Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI ”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 23/A/PFRON/S/2021, data: 22.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI

ZAŁACZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI