Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „GRAFIKA KOMPUTEROWA COREL”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „GRAFIKA KOMPUTEROWA COREL”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 6/KDS/PFRON/O/2020, data: 21.09.2020

Zapytanie ofertowe