Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 – BIZNESOWY-RACHUNKOWOŚĆ”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 – BIZNESOWY- RACHUNKOWOŚĆ w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „ABSOLWENT – PRACA – STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 7/A/PFRON/M/2020, data: 24.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE