Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu ” JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1″

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 ”. w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 17/A/PFRON/S/2021, data: 11.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO