Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie ” Kursu Języka angielskiego poziom B1″

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURSU J. ANGIELSKIEGO POZIOM B1”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 9/A/PFRON/M/2022, data 08.09.2022.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE KURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1