Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie ” Kursu Języka angielskiego poziom B2″

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURSU J. ANGIELSKIEGO POZIOM B2”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 7/A/PFRON/S/2022, data 04.08.2022.

ZAPYTANIE OFERTOWE KURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B2

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B2