Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KADRY I PŁACE OD PODSTAW”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU KADRY I PŁACE OD PODSTAW w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 6/A/PFRON/S/2020, data: 17.07.2020

zapytanie ofertowe