Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KADRY I PŁACE OD PODSTAW”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU KADRY I PŁACE OD PODSTAW  w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „ABSOLWENT – PRACA – STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 10/A/PFRON/S/2020, data: 01.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE