Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KADRY I PŁACE OD PODSTAW”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU KADRY I PŁACE OD PODSTAW w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Nr postępowania: 2/A/PFRON/M/2020, data: 16.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE