Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KOPARKO ŁADOWARKI”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KOPARKO-ŁADOWARKI” w wymiarze min. 75 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „PRACA BEZ BARIER”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 1/PBB/PFRON/M/2020, data: 01.10.2020

 

Zapytanie ofertowe