Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu ” KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM B1″

informacja rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Nr postępowania: 3/A/PFRON/M/2020, data: 22.06.2020

zapytanie ofertowe