Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM C1”

informacja rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C1 w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Nr postępowania: 4/A/PFRON/S/2020, data: 23.06.2020

zapytanie ofertowe