Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

informacja rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU JĘZYK ANGIELSKI  w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 3/A/PFRON/M/1/2020, data: 03.07.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE