Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURS KOMPUTEROWY Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ BIUROWYCH”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU „KURS KOMPUTEROWY Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ BIUROWYCH”  w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 2/SNN/PFRON/S/2020, data: 08.09.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE