Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „KURS PRAWO JAZDY KAT.B”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „PRAWA JAZDY KAT.B”. ” w wymiarze min. 60 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „SZANSA-NA-NIEZALEŻNOŚĆ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 9/SNN/PFRON/S/2020, data: 16.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

informacja rozstrzygnięcia zapytania ofertowego snn .