Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu ” KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ”

informacja rozstrzygnięcia zapytania ofertowego PBB

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ w wymiarze min. 75 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „PRACA BEZ BARIER”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Nr postępowania: 2/PBB/PFRON/O/2020, data: 02.06.2020

Zapytanie ofertowe