Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Operator Koparki Jednonaczyniowej w zakresie kl. III uprawnień”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „Operator Koparki Jednonaczyniowej w zakresie kl. III uprawnień”. ” w wymiarze min. 80 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „SZANSA-NA-NIEZALEŻNOŚĆ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 7/SNN/PFRON/O/2020, data: 05.10.2020

zapytanie ofertowe

INFORMACJA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA SNN