Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „PIELĘGNACJA I STYLIZACJA PAZNOKCI”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „PIELĘGNACJI I STYLIZACJI PAZNOKCI”. ” w wymiarze min. 75 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „PRACA BEZ BARIER”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 6/PBB/PFRON/O/2020, data: 01.10.2020

Zapytanie ofertowe

informacja rozstrzygniecia zapytania ofertowego