Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „PRACOWNIK GOSPODARCZY”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU PRACOWNIK GOSPODARCZY w wymiarze min. 80 godzin szkoleniowych – dla 3 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „SZANSA NA NIEZALEŻNOSĆ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 4/SNN/PFRON/O/2020, data: 08.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE