Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu PRACOWNIK GOSPODARCZY

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU PRACOWNIK GOSPODARCZY w wymiarze min. 75 godzin szkoleniowych – dla 3 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „PRACA BEZ BARIER”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 3/PBB/PFRON/O/2020, data: 08.07.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE