Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „PRACOWNIK GOSPODARCZY”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU PRACOWNIK GOSPODARCZY w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 4 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 1/KDS/PFRON/O/2020, data: 08.07.2020

zapytanie ofertowe