Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „PRAWO JAZDY KAT.B”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie „PRAWO JAZDY KAT.B”. ” w wymiarze min. 75 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „PRACA BEZ BARIER”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 5/PBB/PFRON/O/2020, data: 23.09.2020

zapytanie ofertowe