Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie Kursu „PRAWO JAZDY KAT.B”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „PRAWO JAZDY KAT.B”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 2/KDS/PFRON/S/2020, data: 01.10.2020

Zapytani ofertowe