Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu ” PRAWO JAZDY KAT.B”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie „PRAWO JAZDY KAT.B”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 4/KDS/PFRON/O/2020, data: 09.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE