Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „PRAWO JAZDY KAT. B+E”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie „PRAWO JAZDY KAT.B+E”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 5/KDS/PFRON/O/2020, data: 23.09.2020

zapytanie ofertowe