Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „SPRZEDAŻ INTERNETOWA”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „SPRZEDAŻ INTERNETOWA”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 5 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 6/KDS/PFRON/M/2021, data: 11.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO