Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „SPRZEDAŻ INTERNETOWA”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „SPRZEDAŻ INTERNETOWA”. ” w wymiarze min. 80 godzin szkoleniowych – dla 4 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „SZANSA-NA-NIEZALEŻNOŚĆ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 7/SNN/PFRON/M/2021, data: 11.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO