Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „SPRZEDAŻ INTERNETOWA”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „SPRZEDAŻ INTERNETOWA”. ” w wymiarze min. 75 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „PRACA BEZ BARIER”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 9/PBB/PFRON/M/2021, data: 11.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWE

informacja rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.