Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego: KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO w wymiarze min. 80 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Nr postępowania: 18/SNN/PFRON/O/2019, data: 14.01.2020

Pobierz Dokument