Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kursu „JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1”

 

informacja rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie KURSU JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 5/A/PFRON/M/2020, data: 14.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE