Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „KURS COREL DRAW”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „kurs corel draw”. ” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 27/A/PFRON/S/2021, data: 28.05.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO