Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenie „KURS JĘZYKA RUMUŃSKIEGO”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „kurs języka rumuńskiego ”. ” w wymiarze min. 30 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestników projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
Nr postępowania: 26/A/PFRON/O/2021, data: 26.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE KURS JĘZYKA RUMUŃSKIEGO

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO KURS JĘZYKA RUMUŃSKIEGO